Records

Scientific-methodical journal Integration of science, education and practice

View Archive Info

Search

 • » STUDIES OF NEAR-THRESHOLD AND LONG-RANGE AUTOIONIZATION SPECTRA OF RARE-EARTH ATOMS
  Nafas Beknazarovich Eshqobilov; Аnvar Saparbayevich Kurbaniyazov
  2020-12-15
  View Record | View Original
 • » BO’LAJAK OLIY MA’LUMOTLI MUTAXASISLARDA FUQAROLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING AYRIM...
  Temir Olimov
  2020-12-16
  View Record | View Original
 • » BADIIY TO‘GARAKLAR TARBIYAVIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ARTPEDAGOGIK XUSUSIYATLARI
  Shomurod Mustafayev
  2020-12-16
  View Record | View Original
 • » ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ...
  Ismet Shevketovich Mujdabayev; Аnvar Saparbayevich Kurbaniyazov; To’lqin Ibrogimovich Sultonov
  2020-12-16
  View Record | View Original
 • » PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR INNOVATIVE...
  Ismatova Nigina Baxodirovna
  2020-12-16
  View Record | View Original
 • » UCH O’LCHOVLI VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN ZAMONAVIY KIYIM DIZAYNINI...
  Shaxnoz Samiyeva; Sitora Asadova; Lobar Musayeva
  2020-12-16
  View Record | View Original
 • » O‘SIMLIKXO‘R QANDALALARGA QARSHI INSEKTITSIDLAR SAMARADORLIGI
  Xo‘jaev Shomil Tursunovich; Abduraxmonov Shuxrat Mamatmurotovich
  2020-12-16
  View Record | View Original
 • » LEGAL EDUCATION IN UZBEKISTAN: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
  Ziyoda Boratova
  2020-12-30
  View Record | View Original
 • » DASTURLASH TILINING «OPERATORLAR» BOʻLIMINI KOMPYUTER IMITATSION MODELI ASOSIDA...
  Fayziyev Mirzaali Asfandiyorovich
  2020-12-30
  View Record | View Original
 • » PROFESSIONAL TA’LIM MUASSASALARI O‘QUVCHILARDA QURUVCHI KASBIGA OID KOMPETENSIYALARINI...
  Eshmurod Murtazayev
  2020-12-30
  View Record | View Original
 • » UZLUKSIZ MALAKA OSHIRISH TIZIMINI TASHKIL QILISHNING ILMIY-USLUBIY JIHATLARI
  Pulotov Abdurayim Murotovich
  2020-12-30
  View Record | View Original
 • » CONCEPTUALIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION AND LEGAL GUARANTEES IN UZBEKISTAN
  Sitora Kadirova
  2020-12-30
  View Record | View Original
 • » MASOFAVIY O‘QITISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI
  Usarov Jabbor Eshbekovich ; Eshnaev Nortoji Jumaevich ; Bozorov Xasan Nematovich
  2020-12-30
  View Record | View Original
 • » HISTORY AND FOUNDATION OF THE CONCEPT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
  Usarov Jabbor Eshbekovich; Turakulov Bo‘ri Norboevich; Gayupova Saodat
  2020-12-30
  View Record | View Original
 • » ROLLI O'YINLAR VOSITASIDAN ZAMONAVIY O'QITISHDA SAMARALI FOYDALANISH METODIKASI
  Yusupova Nargiza Nigmatovna
  2020-12-30
  View Record | View Original
 • » UMUMTA’LIM MAKTABLARI VA AKADEMIK LISEYLARDA FIZIKANI O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH...
  Mo‘min Qodirov; Odil Ochilov; Erkin Voxidov
  2020-12-17
  View Record | View Original
 • » SHE’RIYATDA DIALOG YARATISHDA BADIIY MAHORAT VA IJODIY INDIVIDUALLIK
  Sa'dulla Matyakupov; Razzaqova Muqaddas
  2020-12-30
  View Record | View Original
 • » BO`LAJAK MAKTABGACHA TA`LIM MUTAXASSISLARINI INNOVATSION KASBIY FAOLIYATGA...
  AHEMEDOVA GOZZAL AHEMEDOVNA; AXMEDOVA MUXABBAT AXMEDOVNA
  2021-02-18
  View Record | View Original
 • » BLENDED LEARNING – APPROACH, ADVANTAGES AND OPPORTUNITIES
  BABAKHODJAEVA L.G.
  2021-02-18
  View Record | View Original
 • » BADIIY ADABIYOTDA IJODKOR SHAXS OBRAZI TALQINLARI
  BEKPOSHSHA RAHIMOVA
  2021-02-18
  View Record | View Original
 • » GЕОGRАFIYA FАNI O‘QITUVCHISI KОMPЕTЕNTLIGI VА UNING ZАMОNАVIY TАLАBLАRI
  HAYDAROVA SURAYYO ABDUSALOMOVNA
  2021-02-18
  View Record | View Original
 • » INKLYUZIV TA’LIMNING NAZARIY VA KONTSEPTUAL MАSАLАLАRI
  J.E.USАRОV; SH.Х.KАBILОVА
  2021-02-18
  View Record | View Original
 • » BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIDA OLAMNING TABIY FAN JIHATIDAN TASAVVURLARINI...
  QOSIMOVA GAVHAR ISLOMOVNA
  2021-02-18
  View Record | View Original
 • » TARIX FANI O‘QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATINI OSHIRISHDA HAMKORLIK STRATEGIYALARIGA...
  RAHMONOV KAMOL JAMOLOVICH
  2021-02-18
  View Record | View Original
 • » INKLYUZIV TA’LIMDA FANLARNI O‘QITISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI
  RAXMANOVA DILFUZA UCHQUNOVNA
  2021-02-18
  View Record | View Original
1 - 25 of 212 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>